Music DJ

GREAT LIGHTS, SOUND & ENTERTAINMENT

: GREAT LIGHTS, SOUND & ENTERTAINMENT

:

: Music for any occasions. JUN DOMACENA - Mobile DJ

: 778.889.0212

MR. DJ – Bert Morelos

: MR. DJ – Bert Morelos

:

: Mobile DJ for more than 33 years.

: (604) 294-4149 or (604) 307-2808

: bertmorelos@hotmail.com or bertmorelos.blogspot.com

DJ D-JHUN (Club/Mobile DJ)

: DJ D-JHUN (Club/Mobile DJ)

:

: facebook/d-jhun.maata

: (604) 341-4101

D.J. BAGUNU (Jaybee Sound)

: D.J. BAGUNU (Jaybee Sound)

:

: (604) 215-4177

Jay Razon (PACIFIC SOUNDS )

: Jay Razon (PACIFIC SOUNDS )

:

: (604) 502-0239

: (604) 725-6329

: www.jayrazon.com