Barber Shops

CARLITO

: CARLITO

:

:
Tunay Na Barverong Pilipino May Gupit Na...May Masahe Pa!
2 Locations in Vancouver to serve you:
5631 Dunbar St., Van., BC (Top Barber Cut)

: (778) 552-2079

: 5631 Dunbar St., Van., BC (Top Barber Cut)

RON’s BARBER SHOP

: RON’s BARBER SHOP

:

: (778) 688-9752

: 106 E. 3rd Ave., N. Van

MARIO’S BARBER SHOP

: MARIO’S BARBER SHOP

:

: 604-263-5811

: 8317 Oak St at 67th Ave Vancouver, BC V4P 4A9